Συντελεστές

Σφυρόερας Άγγελος

Το όνομα Σφυρόερας Άγγελος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το κίτρινο γάντι 1985 Ερμηνευτές