Συντελεστές

Γκιμοσούλης Κωστής

Το όνομα Γκιμοσούλης Κωστής εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Δεύτερο κράνος 1997 Σενάριο, Ερμηνευτές, Ερμηνευτές