Συντελεστές

Παράβας Σταύρος

Το όνομα Παράβας Σταύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 1988 Ερμηνευτές