Συντελεστές

Πιερή Ελίζα

Το όνομα Πιερή Ελίζα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Το σχήμα μιας σχέσης 2002 Σκηνοθεσία, Σενάριο