Συντελεστές

Παππάς Ευθύμης

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ και σπουδαστής στο Τμήμα Film and TV Studies του New York College στην Αθήνα.

He was born in Athens, he graduated from the Drama School of the North Greek State Theatre and he studies at the Department of Film and TV Studies at the New York College in Athens.
Το όνομα Παππάς Ευθύμης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Χωρίς τίτλο 2004 Σκηνοθεσία, Σενάριο