Συντελεστές

Αυγούστη Χρυστάλλα

She studied at the Lemonosov State University of Moscow, where she was awarded her MA in Journalism (Major: Television) in 1985. At the same time she specialised in the production and direction of television programmes.
As a director and scriptwriter, she worked with private organisations, but mainly with the Public Television of Cyprus (RIK), with whom she is still collaborating.
She worked for several informative, recreational, theatrical, as well as documentary productions. However, she particularly specialised in programmes for children and young people.
Since 2004 she has chaired the B.o.D. of the Non-Governmental, Non-Profit Organisation "Pleiada TV - Centre for the Development of Children and Young People Programmes".

Σπούδασε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας "Λεμονόσωφ", όπου το 1985 απέκτησε τον τίτλο Master of Arts in Journalism, με ειδίκευση στην τηλεόραση. Παράλληλα ειδικεύτηκε στην παραγωγή και σκηνοθεσία τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Σαν σκηνοθέτις και σεναριογράφος συνεργάστηκε με ιδιωτικούς οργανισμούς, αλλά κυρίως με τη Δημόσια Τηλεόραση του ΡΙΚ, όπου και εξακολουθεί να συνεργάζεται.
Διήλθε από μεγάλο φάσμα παραγωγών, όπως τις ενημερωτικές, ψυχαγωγικές, θεατρικές, καθώς επίσης και ντοκιμαντέρ. Πιο πολύ όμως ειδικεύτηκε στα παιδικά-νεανικά προγράμματα.
Από το 2004 είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Μη Κυβερνητικού, Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού "Πλειάδα ΤV- Κέντρο Ανάπτυξης Παιδικών και Νεανικών Προγραμμάτων" .
Το όνομα Αυγούστη Χρυστάλλα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο κύκλος της ζωής 2004 Σκηνοθεσία, Σενάριο