Συντελεστές

Κοψιδάς Νέστορας

Το όνομα Κοψιδάς Νέστορας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Απολεσθέντα 2021 Φωνή/ές
Hansel 2020 Ερμηνευτές
Oxytocin 2019 Αφήγηση
ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 Ερμηνευτές