Συντελεστές

Χριστούλης Γιάννης

Το όνομα Χριστούλης Γιάννης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Άρτος και οίνος 1997 Ερμηνευτές