Συντελεστές

Χωλίδης Γιάννης

Το όνομα Χωλίδης Γιάννης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Νεκρική σιγή 1997 Ήχος