Αρχείο Ταινιών

Ευαίσθητα σημεία

Σκηνοθεσία:
Παπαδημητρόπουλος Αργύρης
Διάρκεια:
Έτος:
2004
Κατηγορία:
Μυθοπλασία
Format:
35 χιλ.
Χρώμα:
Έγχρωμη
Κόστος:
Διανομή:
Σύνδεσμοι: