Ιστορικές αναφορές

Κείμενο του Σταύρου Τορνέ από πρόγραμμα της Ίριδας.

Ο Κινηματογράφος Δεν Είναι το έργο των Δισεκατομμυρίων.
Ο Κινηματογράφος Δεν Είναι έργο Αστέρων.
Ο Κινηματογράφος Δεν Είναι εγγραφή VIDEOTAPE
Ο Κινηματογράφος Δεν υπάρχει χωρίς φίλμ
Αλλά ένα φίλμ υπάρχει μόνο όταν ξεκινά από
την απόφαση στο βάθος των σπλάχνων
εκείνου που το κάνει και Όχι από την ηλίθια
αποφασιστικότητα των προγραμματιστών,
των διευθυντών επιχειρήσεων, των Βοηθητικών.
Ο Κινηματογράφος Είναι τα φίλμ ιλας.
Ο Κινηματογράφος Είναι ο τόπος που Εσύ και Εγώ γνωριζόμαστε,
“Εγώ” και Άλλοι αγκαλιαζόμαστε.

Ο Κινηματογράφος Είναι ο χώρος της Κατάρας και της Μέθης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ