Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
27/5/2021 | shortfilm.gr

Ανακοίνωση των 5 επιπλέον ταινιών που θα χρηματοδοτηθούν από το Microfilm 2022

Ανακοινώθηκαν και οι πέντε επιπλέον ταινίες, οι οποίες συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της Α' Φάσης του προγράμματος Microfilm 2022, μέσω του οποίου η ΕΡΤ ενισχύει την παραγωγή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ πρότεινε στην Επιτροπή αξιολόγησης την αύξηση των εγκεκριμένων σεναρίων από 15 σε 20, λόγω του μεγάλου αριθμού αξιόλογων προτάσεων (σε σύνολο 350 αιτήσεων). Έτσι σε πρώτη φάση ανακοινώθηκαν οι δεκαπέντε προτάσεις, που εγκρίθηκαν, και τώρα ανακοινώθηκαν και ακόμα πέντε, ανεβάζοντας στις 20 συνολικά, τις ταινίες μικρού μήκους που θα χρηματοδοτήσει η ΕΡΤ για φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ 2022.
Η επιτροπή αξιολόγησης για το πρόγραμμα Μικροφίλμ 2022 απαρτίζεται από τους: Ηλία Δημητρίου (Πρόεδρος), Μιχάλη Λυκούδη, Βασίλη Μητρόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Θέλγια Πετράκη.

Οι πέντε επιπλέον ταινίες που θα χρηματοδοτηθούν είναι: