Συντελεστές

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

Το όνομα Παπαδημητρίου Λαμπρινή εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Meetings 2022 Φωνή/ές
Exodus 5 - Προσωρινά 2017 Υποτιτλισμός
Exodus 4 - Open borders 2017 Υποτιτλισμός
Exodus 1 - Niaz's words 2017 Υποτιτλισμός
Exodus 3 - Η επιστροφή 2017 Υποτιτλισμός
Exodus 2 - Αλί και Σοράγια 2017 Υποτιτλισμός
Το εισιτήριο 2017 Βοηθός/οί Παραγωγής