Συντελεστές

Παπαφωτίου Λεωνίδας

Το όνομα Παπαφωτίου Λεωνίδας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βαθύκοφτο 2021 Βοηθός μοντάζ
Τέρμα 2020 Βοηθός μοντάζ
Άγρια Δύση 2020 Βοηθός μοντάζ
Touch Me 2020 Μοντάζ