Συντελεστές

Παπαφωτίου Λεωνίδας

Το όνομα Παπαφωτίου Λεωνίδας εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ανορθόδοξος 2023 Βοηθός μοντάζ
Βαθύκοφτο 2021 Βοηθός μοντάζ
Τέρμα 2020 Βοηθός μοντάζ
Άγρια Δύση 2020 Βοηθός μοντάζ
Touch Me 2020 Μοντάζ