Συντελεστές

Γιατζουτζάκης Δημήτρης

Το όνομα Γιατζουτζάκης Δημήτρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Souls All Unaccompanied 2021 Επιμέλεια Σεναρίου
Exploitation 2021 Επιμέλεια Σεναρίου
Βαθύκοφτο 2021 Επιμέλεια Σεναρίου
ΣΕΒΑΡΑΜΠΕΣ 2020 Επιμέλεια Σεναρίου
Split Apart 2019 Επιμέλεια Σεναρίου