Συντελεστές

Κορωνάκης Τάσος

Το όνομα Κορωνάκης Τάσος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
The Giraffe 2021 Διεύθυνση Παραγωγής, Εκτέλεση Παραγωγής
Exploitation 2021 Διεύθυνση Παραγωγής