Συντελεστές

Κούκας Δημήτρης

Το όνομα Κούκας Δημήτρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Γης μαδιάμ 2013 Φωτογραφία
Αντιπαροχή 2013 Φωτογραφία
Ο Χριστός σταμάτησε στου Γκύζη 2013 Φωτογραφία
Η Στέλλα κι εγώ 2012 Φωτογραφία
Οι παλιάτσοι 2012 Φωτογραφία
Ουκ αν λάβοις 2012 Φωτογραφία
Μπα... 2012 Φωτογραφία
Τα μωρά τα φέρνει ένα πουλί 2011 Φωτογραφία
Ο γιός 2010 Φωτογραφία
Μονάδα 2010 Φωτογραφία
Κέικ 2007 Φωτογραφία
False alarm 1993 Φωτογραφία, Μοντάζ