Συντελεστές

Πουλιανού Ελβίρα

Το όνομα Πουλιανού Ελβίρα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο άνθρωπος 1981 Ερμηνευτές
Η λησμονιά 1981 Ερμηνευτές