Συντελεστές

Ρόκος Μιχάλης

Το όνομα Ρόκος Μιχάλης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Παραλυσία 1989 Φωτογραφία
Χειραφέτηση 1970 Φωτογραφία