Συντελεστές

Σωτηρίου Σωτήρης

Το όνομα Σωτηρίου Σωτήρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ο Δούρειος Τύπος 2005 Διεύθυνση Παραγωγής