Αρχείο Ταινιών

King Nomad

Σκηνοθεσία:
Παπαστυλόπουλος Αριστείδης
Διάρκεια:
12
Έτος:
2009
Κατηγορία:
Μυθοπλασία
Format:
video
Χρώμα:
Έγχρωμη
Κόστος:
Διανομή:
Σύνδεσμοι:

Σύνοψη ταινίας

"Η συνείδηση είναι χίλια σπαθιά." - Σ.